Jednoslabičná slova ve španělštině

Možná pro mnohé bude překvapením, že ve španělštině neexistují dlouhé samohlásky a že čárka nad samohláskami označuje nepravidelný přízvuk.

Podle základních pravidel, přízvuk se neoznačuje, jedná se o slova zakončená na:

  • samohlásku, -n, -s. V tom případě je přízvučná předposlední slabika. 

Příklady: casa, casas, examen…

  • souhlásku, kromě -n, -s. Přízvuk je na poslední slabice. Příklady: reloj, español

Pokud neplatí předchozí dvě pravidla, přízvuk je nepravidelný a dáváme čárku.

Příklady: sofá, música, café

U jednoslabičných slov se přízvuk neoznačuje, avšak existuje pár výjimek. 

Když se jedná o tázací a zvolací zájmena, jako například qué, quién, cuál

A u 8 dvojic jednoslabičných slov, kdy se přízvuk dává pouze, aby se odlišily přízvučné tvary od tvarů nepřízvučných. Jedná se o takzvaný acento diacrítico.

Jsou to následující dvojice:

de z, ze, od… (předložka) (subjuntiv slovesa dar)
el člen (mužský rod)élon (osobní zájmeno)
mas alemásvíc, více než
mimůj, má (privlastňovací zájmeno)mně, mě, mi
se zvratné zájmenovím (1. osoba slovesa saber)
sijestliano
tetě, tičaj
tutvůj, tvá (privlastňovací zájmeno)ty (osobní zájmeno

Vyzkoušejte si krátké cvičení:

Jako dárek si můžete stáhnout infografiku.

Lektorka španělštiny, která se narodila v Srbsku a díky mexickým telenovelám se zamilovala do španělštiny. A ta láska trvá dodnes. Vystudovala jsem angličtinu a španělštinu se zaměřením na vzdělání na Technické univerzitě v Liberci a následně španělskou filologii v Olomouci. Zkušenosti jsem získala na studijním pobytu v Granadě, pracovní stáži v jazykové škole v Barceloně a v Las Palmas. Své studenty motivuji, aby se zbavili strachu z mluvení a radovali se z vlastních pokroků a úspěchů.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.