Moje česko-španělská svatba

…a španělské svatební tradice

Léto je sezóna svateb a ani mně se to letos nevyhnulo, tentokrát jsem se dokonce ocitla v hlavní roli! Letos v květnu jsem se vdala za svého novio (teď už marido). Svatba to byla česko-španělská a ačkoliv většina tradic, které jsme na svatbě (la boda) měli, byly české, španělský duch se intenzivně šířil mezi všemi přítomnými a myslím, že právě díky tomuto mixu dvou různých kultur z toho byla velmi originální svatba. 🙂

(Mimochodem, věděli jste, že španělsky „ano“ odkazuje na jistou nevábnou část těla a když tedy můj muž musel toto slovo při obřadu vyslovit, pobavilo to značnou část hostů. 😀 )

Pojďte si přečíst něco o španělských svatebních tradicích a na závěr si zkuste jednoduché cvičení na slovíčka.

Malý svatební slovníček

el novio / la novia – ženich / nevěsta

los recién casados – novomanželé

casarse – vzít se / brát se

la boda – svatba

la ceremonia – obřad

el banquete – hostina

la dama de honor – družička

el testigo – svědek / svědkyně

el ramo – kytice

la tarta nupcial – svatební dort

las alianzas – snubní prstýnky

¡Vivan! ¡Vivan los novios! – Ať žijí! Ať žijí novomanželé!

(Moji kamarádi se smáli, proč ti Španělé pořád chtějí „vývar“.)

¡Que se besen! – Ať se políbí!

Svatební tradice: Co máme společného?

  • tirar el arroz / pétalos de rosa – házení rýže / plátků růží
  • el novio no puede ver el vestido de la novia antes de la boda – ženich nesmí vidět svatební šaty před svatbou
  • algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul – něco nového, něco starého, něco půjčeného a něco modrého
  • lanzamiento del ramo de novia – házení svatební kyticí
  • la tarta nuptial – svatební dort

Španělské tradice

Svatby v kostele / Bodas por iglesa

Mezi mladými Španěli se těší velké oblibě svatby v kostele, a to ikdyž tento obřad nemá žádnou úřední platnost (formální sňatek je potřeba podepsat několik dní či týdnů předem na úřadě).

Muchos jóvenes se casan por iglesia aunque esta ceremonia no tiene ningún valor oficial (los papeles formales se tienen que firmar unos días o semanas antes en un juzgado).

Příjmení / Los apellidos

Španělé mají dvě příjmení a po sňatku si obvykle obě ponechávají beze změny. Děti pak přebírají první příjmení od otce a první příjmení od matky.

Los españoles suelen tener dos apellidos y no los cambian después de casarse. Los hijos se quedan con el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre.

Kmotři / Los padrinos

Na španělských svatbách obyčejně neuvidíme svědky (nejlepší kamarádku nevěsty a nejlepšího kamaráda ženicha). Místo toho zde najdeme kmotry, což bývá otec nevěsty a matka ženicha.

Las bodas españolas no suelen tener los testigos (la mejor amiga de la novia y el mejor amigo del novio). En su lugar, encontramos a los padrinos, normalmente el padre de la novia y la madre del novio.

13 mincí / Las arras

Další ze španělských tradic u nás neznámých jsou „las arras“. Jedná se o 13 mincí, které si sezdaný pár předává hned po výměně prstýnků (zvláště při církevní svatbě). Kněz mince posvětí a poté ženich předá nevěstě do dlaní 13 mincí a ta mu je vzápětí předá zpět. Jde o symbol toho, že budou sdílet své majetky a jeden o druhého se starat.

Otra de las tradiciones españolas desconocidas para nosotros son „las arras“. Se trata de 13 monedas que se intercambia la pareja casada tras intercambio de las alianzas (sobre todo en las bodas católicas). El cura bendice la arras y después, el novio las entrega en las manos de la novia. Ella se las devuelve. Es un símbolo de compartir los bienes y de cuidar uno de otro.

Stříhání kravaty / Cortando la corbata

Ještě před několika lety blízcí přátelé ženicha na svatbách měli ve zvyku rozstříhat jeho kravatu a tyto kousky prodávat mezi hosty, aby tak získali více darů pro ženicha a nevěstu. Během toho přítelkyně nevěsty rozstříhaly její podvazek, aby udělaly to samé. Jako i jiné tradice se ale tento zvyk vytrácí a dnes už na mnoha svatbách není k vidění.

En las bodas de hace algunos años, los amigos más cercanos al novio tenían por costumbre cortarle la corbata a trozos y venderlos entre los invitados para sacar un dinero extra para los recién casados. Al mismo tiempo, las amigas de la novia le cortaban su liga para hacer lo propio. Pero del mismo modo que ocurre con el resto de tradiciones, esto también está cambiando y cada vez es más raro verlo en las bodas españolas.

Tucet vajec pro svatou Kláru /

La docena de huevos para Santa Clara

Tato tradice káže snoubencům darovat Svaté Kláře tucet vajec (prostřednictvím jednoho z klášterů sester klarisek), aby si tak zajistili na svatební den dobré počasí.

La tradición marca que las parejas deben ofrecer a Santa Clara una docena de huevos, a través de algún monasterio de las clarisas, para asegurarse que hará buen tiempo en su boda.

České tradice

Romper un plato / Rozbíjení talíře

Antes de empezar el banquete de boda, el camarero suele romper un plato en frente de los novios haciéndoles recoger los pedazos con una escobilla. Se dice que los pedazos de cristal traen buena suerte.Y además, los invitados observan cómo colabora la pareja en la limpieza, y así adivinan cómo funcionará su matrimonio.

Před začátkem hostiny číšník rozbije talíř a novomanželé musejí společnými silami zamést střepy. Říká se, že střepy přinášejí štěstí. Hosté navíc sledují, jak pár spolupracuje a hádají, jak bude fungovat jejich manželství.

Comer de un plato / Polévka z jednoho talíře

Los novios comparten de un solo plato dándose de comer el uno al otro. Eso también simboliza la colaboración y el compartir lo bueno y lo malo.

Novomanželé sdílí jeden talíř a dávají si z něj navzájem najíst. To také symbolizuje spolupráci a sdílení všeho dobrého i zlého.

Moneda en el zapato / Mince ve střevíčku

Las novia también se suele meter una moneda en el zapato para asegurar el bienestar de la familia.

Nevěsta si také vkládá do střevíčku minci, aby tak zajistila rodině blahobyt.

Los testigos / Svědci

En las bodas checas no suelen haber padrinos, sino tesigos. Eso suelen ser la mejor amiga de la novia y el mejor amigo del novio.

Na českých svatbách nebývají kmotři, ale svědci. Bývá to nejlepší přítelkyně nevěsty a nejlepší přítel ženicha.

A teď malé cvičení: znáš tato slovíčka?

Jsem lektorka španělštiny a francouzštiny. Láska k francouzštině mě před 7 lety přivedla ke studiu francouzské filologie na FF UK a španělština jako její pokrevní sestra se ke mně přidala záhy. Od té doby mě obě provázejí po cestách i necestách, při práci, při studiu, i na kafi s kamarády, ať už je to v Česku, v Belgii, ve Francii nebo ve Španělsku. Od té doby, co mám doma malého španělsko-českého prcka, se intenzivně věnuji svému projektu Španělština do kočárku .
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.