Místní předložky

Krásný den přeji všem, kteří si čtete tento článek! 🙂

Dnes je čas podívat se opět na nějakou tu gramatiku. Pojďme se podívat na místní předložky.

SOBRE / ENCIMA DE (Nad, na)
➢ Sobre la mesa – na stole
➢ El avión vuela sobre Colombia. – Letadlo létá nad Kolumbií.
➢ El gato está encima del sofá. – Kočka je na pohovce.
➢ Las llaves están encima del escritorio. – Klíče jsou na stole.

Encima (de)


• No me devuelves el dinero que te presté y encima te enojas conmigo.
– Nevracíš mi peníze, které jsem ti půjčil, a navíc jsi na mě naštvaný.


• Como la Navidad ya está encima, debería pensar qué regalo le voy a
dar a mi esposo. – Jelikož Vánoce jsou už před námi, měl/a bych
přemýšlet, jaký dárek dám mému manželovi.


DEBAJO DE / BAJO (Pod)
➢ Mi perro se esconde debajo de la mesa. – Můj pes se schovává pod
stolem.
➢ El niño se escondió bajo la falda de su mamá. – Dítě se schovalo pod
sukni své mámy.

EN (V, ve)
➢ Los libros están en una caja. – Ty knihy jsou v krabici.
➢ En mi vida – v mém životě

DENTRO DE (V, uvnitř)
➢ Dentro del edificio hace mucho calor. – Uvnitř budovy/v budově je
velké teplo

DELANTE DE (Před)
➢ Delante de la casa – před domem

DETRÁS DE (Za)
➢ Detrás de la casa hay un parque. – Za domem je park.
➢ Estoy escondido detrás de un árbol. – Jsem schovaný za stromem.

AL LADO DE, JUNTO A (Vedle)
➢ El hospital está al lado de la iglesia. – Nemocnice je vedle kostela.
➢ La gata de mi amiga duerme junto a ella. – Kočka mé kamarádky
spí vedle ní

CERCA DE (Blízko od)
➢ Mi casa está cerca de la de mi tía. – Můj dům je blízko domu mé
tety.
➢ Cerca de mi colegio hay un árbol. – Blízko mé školy je strom.

LEJOS DE (Daleko od)
➢ Todavía estamos lejos del colegio. – Ještě jsme daleko od školy.
➢ Vivo lejos de la capital. – Žiji daleko od hlavního města.

ENTRE (Mezi)
➢ Entre dos árboles – mezi dvěma stromy

ENFRENTE DE / FRENTE A (Naproti)
➢ Mi casa se encuentra enfrente de la tuya. – Můj dům se nachází
naproti tvému.
➢ Su casa se encuentra frente al cementerio. – Jeho dům se nachází
naproti hřbitovu

A LA DERECHA DE (Napravo od)
➢ A la derecha de la iglesia – napravo od kostela
➢ A la derecha de mí hay un hospital. – Napravo ode mě je nemocnice.

A LA IZQUIERDA DE (Nalevo od)
➢ La tienda que estás buscando está a la izquierda del hospital. – Ten
obchod, který hledáš, je nalevo od nemocnice.
➢ A la izquierda de la cocina está mi cuarto. – Nalevo od kuchyně je
můj pokoj.

HACIA (Směrem k)
➢ Voy hacia mi casa. – Jdu směrem k mému domu.
➢ Hacia el norte – na sever


DESDE (Od)
➢ Desde Brno hasta Znojmo – Z Brna do Znojma
➢ Saludos desde Madrid – Pozdravy z Madridu


TRAS (Za)
➢ Tras la puerta – za dveřmi

Zkuste si následující cvičení, abyste si byli jisti, že předložky ovládáte. 🙂

Vaše Marie

Jmenuji se Marie Horáková, jsem obyčejná holka z jihu Moravy, mám 22 let a španělštinu studuji na Ostravské univerzitě. A proto, že jsem nadšený samouk cizích jazyků, nyní pomáhám ostatním studentům v samostudiu španělštiny v jedné facebookové skupině, kde jsou všechny materiály dostupné zdarma. Mám zkušenosti jak s výukou španělštiny v České republice, tak s tlumočením a překládáním v Peru.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.