Podmiňovací způsob jednoduchý a složený

Minule jsme se spolu podívali na podmínkové věty. Nyní si probereme rozdíl mezi podmiňovacím způsobem jednoduchým a složeným.

Podmiňovací způsob jednoduchý

U všech pravidelných i nepravidelných sloves se podmiňovací způsob tvoří přidáním koncovky k infinitivu slovesa:

HABLAR – mluvit

 • Hablar + ía – mluvil/a bych
 • Hablar + ías – mluvil/a bys
 • Hablar + ía – mluvil/a by
 • Hablar + íamos – mluvili bychom
 • Hablar + íais – mluvili byste
 • Hablar + ían – mluvili by

COMPRENDER – rozumět

 • Comprender + ía – rozuměl/a bych
 • Comprender + ías – rozuměl/a bys
 • Comprender + ía – rozuměl/a by
 • Comprender + íamos – rozuměli bychom
 • Comprender + íais – rozuměli byste
 • Comprender + ían – rozuměli by

ESCRIBIR – psát

 • Escribir + ía – psal/a bych
 • Escribir + ías – psal/a bys
 • Escribir + ía – psal/a by
 • Escribir + íamos – psali bychom
 • Escribir + íais – psali byste
 • Escribir + ían – psali by

Slovesa s nepravidelným základem, od kterého se tvoří budoucí čas, mají stejný základ i pro podmiňovací způsob:

 • Querer – querría, querrías, …
 • Poder – podría, podrías, …
 • Viz budoucí čas jednoduchý

POUŽITÍ:

Podmíněný děj

 • Me gustaría visitar a mi abuela. – Rád/a bych navštívil/a moji babičku.

Zdvořilý dotaz nebo žádost

 • ¿Podría ayudarme, por favor? – Mohl/a byste mi pomoct, prosím?

Pravděpodobnost v minulosti

 • En 1999 tendría unos 40 años. – V roce 1999 mu/jí bylo asi 40 let.

Podmiňovací způsob složený

Tvoří se pomocí podmiňovacího způsobu jednoduchého pomocného slovesa haber a příčestí významového slovesa.

 • yo habría hablado
 • tú habrías hablado
 • él, ella, usted habría hablado
 • nosotros/as habríamos hablado
 • vosotros/as habríais hablado
 • ellos, ellas, ustedes habrían hablado

Podmiňovací způsob složený, stejně tak, jako jednoduchý, se používá:

 • k vyjádření pravděpodobnosti, možnosti nebo přání. Zatímco ten jednoduchý se používá pro přítomnost, složený používáme pro minulost: Me gustaría verte. (Rád bych tě viděl) X Me habría gustado verte. (Býval bych tě rád viděl.)
 • K vyjádření domněnky o ději v minulosti: No habrían limpiado la nieve y por eso ayer no se podía pasar.
 • V nepřímé řeči, když používáme složený budoucí čas: „Para el domingo se habrán acabado las entradas“. – Dijo que para el domingo se habrían acabado las entradas.
 • V přípustkových větách: Aunque hubiera llovido todo el mes, yo habría ido a la playa.

Jmenuji se Marie Horáková, jsem obyčejná holka z jihu Moravy, mám 22 let a španělštinu studuji na Ostravské univerzitě. A proto, že jsem nadšený samouk cizích jazyků, nyní pomáhám ostatním studentům v samostudiu španělštiny v jedné facebookové skupině, kde jsou všechny materiály dostupné zdarma. Mám zkušenosti jak s výukou španělštiny v České republice, tak s tlumočením a překládáním v Peru.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.