Podmínková souvětí

Podmínka reálná v přítomnosti

Si + přítomný čas oznamovacího způsobu, rozkazovací způsob/ přítomný čas oznamovacího způsobu

 • Si salgo temprano del trabajo, te visito. – Pokud vyjdu včas z práce, navštívím tě.
 • Llévate el libro si quieres. – Odnes si tu knihu, jestli chceš.

Podmínka reálná v budoucnosti

Si + sloveso v oznamovacím způsobu, budoucí čas jednoduchý

 • Si puedo, vendré. – Pokud budu moci, přijdu.

Podmínka reálná v minulosti

Si + minulý čas v oznamovacím způsobu, minulý čas v oznamovacím způsobu

 • Si la has visto, podías haber preguntado. – Pokud jsi ji viděl, mohl ses zeptat.

Podmínka nereálná v přítomnosti

Si + spojovací způsob souminulý, podmiňovací způsob jednoduchý

 • Si pudiera/pudiese, vendría. – Kdybych mohl, přišel bych.

Podmínka nereálná v minulosti

Si + spojovací způsob předminulý, podmiňovací způsob složený

 • Si hubiera/hubiese podido, habría venido. – Kdybych byl mohl, byl bych přišel.

Polovětné vazby

Užívají se jak v podmínkových souvětích reálných, tak nereálných. Rozdíl mezi oběma typy se projevuje v užití oznamovacího způsobu v souvětích reálných a podmiňovacího způsobu v souvětích nereálných.

 1. A + infinitiv, de + infinitiv
 • A ser posible, lo habría llamado. – Kdyby to bylo bývalo možné, byl bych mu zavolal.
 • De no verlo con sus propios ojos, no lo creerá. – Pokud to neuvidí na vlastní oči, neuvěří tomu.

2. Gerundium

 • Yendo por donde tú dices, llegaremos en quince minutos. – Pokud pojedeme, kudy říkáš ty, budeme tam za patnáct minut.

Podmínkové věty mohou být také uvozeny dalšími spojkami a spojkovými výrazy, po kterých následuje spojovací způsob, jako např.:

 • a condición de que – pod podmínkou, že
 • como – jestliže; pokud
 • con que – kdyby
 • en (el) caso de que – jestliže; kdyby; v případě, že
 • siempre que, con tal que – za předpokladu/pod podmínkou, že; pokud
 • a menos que – ledaže by; pokud
 • a no ser que – ledaže; leda by; pokud

Jmenuji se Marie Horáková, jsem obyčejná holka z jihu Moravy, mám 22 let a španělštinu studuji na Ostravské univerzitě. A proto, že jsem nadšený samouk cizích jazyků, nyní pomáhám ostatním studentům v samostudiu španělštiny v jedné facebookové skupině, kde jsou všechny materiály dostupné zdarma. Mám zkušenosti jak s výukou španělštiny v České republice, tak s tlumočením a překládáním v Peru.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.